fasekompensering

Derfor er fasekompensering godt for jeres virksomhed

af Redaktionen
11. maj 2022
Kommentarer 0

I takt med stigende energipriser er det værd at overveje, hvad jeres virksomhed kan gøre, for at nedbringe energiniveauet. Det er ingen hemmelighed, at det er spare tider, hvilket kan få flere til at være tilbageholdende med at punge ud til opgraderinger af udstyr. Men med den rette investering vil pengene hurtigt blive indtjent igen, og det er her fasekompensering kommer ind i billedet. Fasekompensering er et vigtigt element i installationen inden for industrien. Et fasekompenseringsanlæg måler faseforskydningen og kobler ind og ud med belastningerne alt efter effektfaktoren. Formålet er at få en så lav forskydning som muligt for at undgå for store belastninger.

Maskinvirksomheder, industri- og produktionsvirksomheder anvender kraftige elmotorer, som skaber en forskydning, hvilket medfører en stor belastning på el-nettet. Derfor er det et krav fra Fællesregulativet, elselskaberne og Dansk Energi at industri-installationer fasekompenserer for at holde effektfaktoren et sted mellem 0,9 og 1,0 som middelværdi.

Mindsk strømtabet og minimer jeres elregning

Et fasekompenseringsanlæg kan sammenlignes med et batteri, der hele tiden oplades og aflades. En af de største fordele ved fasekompensering er, at virksomheden får et lavere strømforbrug i takt med at strømtabet minimeres. Ved overføring af elektrisk energi vil der altid være strøm, som går til spilde. Med fasekompensering kan der aflastes en eller flere dele af installationen, så overføringstabet minimeres. Den optagne strøm fra forsyningsnettet vil blive udnyttet mere optimalt, samtidig med at der vil ske en reduktion af den optagne strøm. Dette medfører ligeledes en optimering samt udnyttelse af den nuværende installation, som reducerer omkostningerne i forhold til investering i nye forsyningskabler eller dele til installationen.

Oversigt over fordele ved fasekompensering

Udover at imødekomme kravene fra elselskaberne og Fællesregulativet, er der mange fordele ved et fasekompenseringsanlæg:

  • I undgår at betale for den wattløse strøm, ved selv at producere den de steder i installationen, hvor den skal anvendes. Normalvis bruger vekselstrømsapparater den wattløse strøm, som er strøm, der normalt ikke anvendes.
  • Der sikres en bedre forsyningskvalitet, fordi der kun betales for den wattstrøm, som bliver brugt.
  • Fasekompensering aflaster ligeledes ledningsnettet, hvilket forlænger levetiden og medfører besparelser i det lange løb.
  • Udover at fasekompensering er mere miljørigtigt, vil en installation give mere luft i budgettet, fordi driftsomkostningerne minimeres ved en reduktion af strømtabet, et lavere elforbrug samt en forlængelse af ledningsnettets levetid.
  • Fasekompensering øger desuden driftssikkerheden ved at minimere risikoen for driftsstop og nedbrud.

fasekompensering

Få nemt installeret et fasekompenseringsanlæg

Der findes to måder at fasekompensere på. Enten installeres anlægget på hver enkelt installation eller også installeres et fælles kondensatoranlæg, der dækker over alle installationer. Det kan være en fordel at placere et fasekompenseringsanlæg på hver enkelt af de store motorer og et automatisk kondensatoranlæg til de resterende dele.

Det er nemt at få installeret et fasekompenseringsanlæg, så længe I vælger en udbyder, som er ekspert på området. Udover det færdigbyggede anlæg er det muligt at få specieldesignet et anlæg, som er skræddersyet efter virksomhedens behov. Efter installation af et fasekompenseringsanlæg er det vigtigt at foretage et servicetjek cirka en gang årligt, for at sikre en optimal ydelse og undgå nedbrud eller skader.