Byd ny medarbejder velkommen

Styrk onboarding-processen og hold på de nye medarbejdere

af Redaktionen
12. oktober 2020
Kommentarer 0

Vidste du, at 22% af de personer, der forlader en stilling, gør det inden for de første 45 dage? Der kan være mange årsager til, at en person vælger at forlade sin stilling, men sker det i starten af ansættelsesforholdet, kan det skyldes, at personen ikke føler sig taget godt imod, eller at arbejdsopgaverne ikke matcher det, som personen har fået indtryk af, at han eller hun skal løse.

Der er mange forskellige ting, der spiller ind, når det handler om, hvorvidt en person ønsker at forblive i sin nye stilling. Undersøgelser har vist, at det sociale særligt er vigtigt for nye ansatte; altså at man føler, at ens kolleger og leder tager godt imod en.

Derudover er det også vigtigt for mange, at der er et introduktionsprogram de første par uger af ansættelsesforholdet, som skal hjælpe den nyansatte i gang med sine arbejdsopgaver. Mange har også et ønske om at kunne forberede sig til første arbejdsdag, og ønsker derfor at modtage information om både virksomheden og stillingen.

Sæt struktur på onbording-processen

Sæt struktur på planlægningsprocessen

Pre- og onboarding handler om, at gøre klar til den nye medarbejder. Når der ansættes en ny medarbejder i en virksomhed, er der nogle ting, der skal være styr på inden medarbejderen møder ind på sin første arbejdsdag i virksomheden. Det forventes bl.a., at medarbejderen får de nødvendige nøgler/nøglekort og lignende, ligesom arbejdscomputeren og arbejdstelefonen skal være klar til at blive taget i brug, hvis dette er nødvendigt for stillingen.

Mange af de opgaver, der skal udføres i forbindelse med onboarding af nye medarbejdere, er de samme uanset hvilken stilling, der er tale om. Andre opgaver er specifikke for en bestemt afdeling, men som ikke er gældende for andre afdelinger. Der er eksempelvis forskel på, hvad en kontoransat har behov for kontra en produktionsansat.

For at bevare overblikket over onboarding-processen, kan det være en fordel at strukturere processerne i et HR system. Nogle HR systemer har et onboarding-modul, som gør det muligt at opsætte faste strukturer for de onboarding-processer, der hører til de forskellige afdelinger. Dermed kan det sikres, at alle opgaver i forbindelse med en nyansættelse gennemføres til den rette tid – lige som der kan defineres en ansvarlig person for hver opgave.

Onboarding af nye medarbejdere

Det er forskelligt fra virksomhed til virksomhed og fra afdeling til afdeling, hvad en onboarding-proces indeholder. Onboarding handler både om, hvad der skal gøres forud for medarbejderens første arbejdsdag, samt hvad der skal ske første dag og uge, hvor medarbejderen skal introduceres til både virksomheden og arbejdsopgaverne.

Forud for første arbejdsdag, skal der eksempelvis være styr på:

 • Nøgler
 • Computer og telefon
 • Opsætning af mail
 • Adgang til IT-systemer
 • Parkeringstilladelse
 • Visitkort
 • Udsendelse af materiale, herunder fx:
  • Præsentation af virksomheden
  • Jobbeskrivelse
  • Medarbejderhåndbog
  • Mødedag og -tid, samt sted og kontaktinformation til kontaktpersoner
  • Introduktionsprogram for første uge

Ved at sende materiale ud til den nye medarbejder forud for første arbejdsdag, har medarbejderen haft mulighed for at forberede sig til sin første arbejdsdag, og medarbejderen ved, hvad der er i vente.

På medarbejderens første arbejdsdag skal der eventuelt også være styr på følgende:

 • Velkomstgave
 • Fælles morgenmad med nærmeste kolleger
 • Rundvisning i virksomheden
 • Introduktion til nærmeste kolleger – herunder også til mentor
 • Introduktion til arbejdsopgaver og evt. overdragelse heraf

Afhold løbende opfølgningssamtaler

En vigtig del af onboarding-processen er også at afholde løbende opfølgningssamtaler, hvor den nye medarbejder har mulighed for at give sin feedback på forløbet, og om det samt arbejdsopgaverne lever op til medarbejderens forventninger. En undersøgelse har vist, at op mod hver tredje nyansatte ønsker at have en tæt dialog med sin leder – og disse opfølgningssamtaler kan være en stor del af dette.