leder-og-medarbejdere

Tilpas din ledelsesstil til dine medarbejdere

af Redaktionen
25. august 2020
Kommentarer 0

God ledelse er vigtigt for at øge trivslen og tilfredsheden hos medarbejderne og skabe de bedste resultater for virksomheden. En god ledelse kræver dog, at du som leder tilpasser din kommunikation og din ledelsesstil til hver enkelt medarbejder. For at kunne gøre dette, er det nødvendigt, at du har kendskab til dine medarbejdere og ved, hvad deres styrker og svagheder er, og hvad der motiverer dem.

Dette kan en DISC profil hjælpe dig med at klarlægge. Ved at bruge DISC profilen som værktøj i den daglige ledelse, kan du både skabe et fælles sprog og en bedre kommunikation mellem leder og medarbejder. Derudover får du også indsigt i medarbejdernes motivationsfaktor, styrker og svagheder, hvilket kan hjælpe dig med at motivere og udvikle dine medarbejdere og udnytte deres kompetencer bedst muligt.

Når du ved, hvordan du bedst motiverer og udvikler dine medarbejdere, vil du kunne skabe større medarbejdertrivsel og dermed også skabe bedre resultater for din virksomhed.

Hvad er DISC, og hvordan bruges det som ledelsesværktøj?

DISC er et personanalyse værktøj, som bruges til at kortlægge menneskers personprofil. DISC bruges ofte i rekrutteringssammenhænge, men bruges også i høj grad til medarbejderudvikling og som ledelsesværktøj til at give lederen en større indsigt i medarbejdernes adfærdsmønstre, motivationsfaktor samt styrker og svagheder.

Ud fra dine medarbejderes DISC profil kan du få større indsigt i, hvilke af dine medarbejderes kompetencer, der er stærkest, og hvor der er behov for udvikling og forbedring. Dette kan hjælpe dig med at fordele arbejdsopgaverne i virksomheden bedst muligt, og kan samtidig hjælpe dig med at motivere og udvikle dine medarbejdere, så de forbedrer deres kompetencer.

Derudover kan medarbejdernes DISC profil også bruges til at få indblik i, hvordan du bedst kommunikerer til hver enkelt person, så alle medarbejdere opfatter dine budskaber korrekt. På den måde skabes der et fælles sprog og on bedre kommunikation mellem leder og medarbejdere.

Kommunikation til forskellige DISC profiler

kommunikation-til-medarbejdere

DISC står for dominance (dominans), influence (indflydelse), steadiness (stabilitet) og conscientious (samvittighedsfuld). Herunder kan du blive lidt klogere på, hvordan de forskellige DISC profilers adfærd karakteriseres, og hvordan du motiverer og kommunikerer til de forskellige DISC profiler.

Dominance (dominans)

Medarbejdere der har en overvejende D-profil er dominerende i deres adfærd, og ønsker at have kontrol over situationen og løse udfordringer på deres måde og ud fra deres overbevisninger. De er meget bestemte, direkte og resultatorienterede og motiveres af at gå forrest og præsentere resultaterne.

Da de godt kan lide at have kontrol i alle situationer, kan de derfor også blive kommanderende overfor andre, hvis de bliver presset, eller situationen kommer ud af kontrol. Kommunikationen til en D-profil skal være direkte, og det er samtidig vigtigt, at du har fokus på at fortælle, hvad udbyttet med opgaven er.

Influence (indflydelse)

Medarbejdere med en I-profil er meget stærke, og vil gerne overbevise andre om, at deres holdning er den rigtige. De er udadvendte, spontane, optimistiske og fyldt med godt humør. Det kollegiale betyder meget for dem, og de vil gerne have gode relationer og være populære hos kollegaerne på arbejdspladsen. Til gengæld er de ikke meget for at planlægge, men vil hellere gå direkte til handling.

Som leder bør du derfor sørge for, at der er lagt en plan inden, som I-profilen herefter kan handle på. Dog bør du ikke planlægge for langt frem, da det kan få I-profilen til at miste motivationen. I kommunikationen er det en god idé også her at have fokus på udbytte.

Steadiness (stabilitet)

Medarbejdere med en S-profil søger typisk efter stabilitet og rutiner. De er ikke så meget for forandringer, men hvis det sker, skal det ske i små trin, hvor medarbejderen bliver informeret i god tid. S-profiler er desuden meget rolige, omsorgsfulde, tålmodige og hjælpsomme.

Personer med S-profilen har svært ved at tage beslutninger og søger støtte hos andre. Som leder bør du kommunikere roligt og informerende, give plads til samarbejde og forsøge at mindske medarbejderens usikkerhed.

Conscientious (samvittighedsfuld)

Medarbejdere med en C-profil er meget analytiske, strukturerede og perfektionistiske. De er meget omhyggelige og har svært ved at levere andet end et perfekt resultat. Personer med en C-profil er kvalitetsbevidste og træffer beslutninger på baggrund af et velovervejet grundlag.

De motiveres af at vise deres ekspertviden, men frygter også kritik. Du bør derfor som leder lade medarbejderen vise sin ekspertise og få mulighed for at få mere ny viden.